Akustyczne Mapy

Mierzymy hałas

Nie od dziś wiadomo, że środowisko w jakim przyjdzie nam funkcjonować każdego dnia ma na nasz organizm i psychikę ogromny wpływ.

Oczywiście, jeszcze w latach 80-tych i 90-tych mało kto brał w jakichkolwiek analizach pod uwagę poziom generowanego hałasu przez ruch miejski, komunikację zbiorową, lotniska i fabryki – każdy z wymienionych czynników może mieć niezwykle negatywny wpływ na nasze samopoczucie, a tym bardziej zdrowie. Właśnie z tej prostej przyczyny dokonywane są pomiary hałasu.

O ile w niedalekiej przeszłości nikogo nie interesował poziom hałasu miejskiego, drogowego czy wytwarzanego przez fabryki, o tyle obecnie kwestia hałasu nabrała ogromnej wagi. Mapy akustyczne pokrywają się niezwykle precyzyjnie z mapą miejską przedstawiającą ceny gruntów w poszczególnej okolicy. Jak nietrudno się domyśleć, im wyższy poziom hałasu tym atrakcyjniejsze ceny mieszkań i nieruchomości. Z tej prozaicznej przyczyny urzędy miast, gmin i prywatni inwestorzy coraz powszechniej dokonują pomiarów hałasu.

Z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury mierniczej, wyspecjalizowane firmy lub instytucje w trakcie wizji lokalnej przeprowadzają szereg wyrafinowanych testów i pomiarów. Ich celem jest dokładne określenie natężenia hałasu oraz wszelkich anomalii akustycznych wywoływanych przez miejską zabudowę, bądź jej brak.

Kolejną niezwykle istotną kwestią związaną z tematem jakim jest pomiar hałasu okazuje się bezpieczeństwo i higiena pracy. Wbrew pozorom potocznie zwane PHP to nie tylko stroje ochronne pracowników, kaski chroniące głowę przed urazem, czystość stanowisk pracy a także zapewnienie możliwie krótkich dróg ewakuacyjnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy to także hałas, walka z jego negatywnymi skutkami na pracowników i ich efektywność. Wspomniana efektywność ma szczególnie wielkie znaczenie dla firm produkcyjnych, czerpiących korzyści z pracy sztabu pracowników.

Pomiar hałasu w miejscu, na stanowisku pracy musi być przeprowadzany ze względów zdrowotnych pracowników. Brak wyposażenia ochronnego takiego jak chociażby nauszniki może zakończyć się nawet uszkodzeniem narządu słuchu człowieka, uprzednio obniżając samopoczucie. Hałas o dużym natężeniu – przekraczającym 100 i więcej dBA wpadając do ucha ma bardzo wysokie ciśnienie, co może w kilka chwil doprowadzić do uszkodzenia bębenków słuchowych. Pomiar hałasu w miejscach pracy dotyczy przede wszystkim wszelkich maszyn budowlanych, produkcyjnych i chłodniczych – każda z nich wytwarza określony poziom hałasu, w pewnych sytuacjach niebezpieczny dla człowieka.

Dowiedz się jak dokonać pomiarów drgań i hałasu na http://akusoft.pl/pomiary-halasu-i-drgan