Akustyczne Mapy

Negatywne oddziaływanie hałasu

Przez wiele lat władze miejskie, bez względu na szerokość geograficzną nie zwracały najmniejszej nawet uwagi na wiele istotnych kwestii i zagadnień, które dziś stawiane są na piedestale. Ignorowanie współcześnie poważnego problemu jakim jest hałas, było codziennością. Wynikało to w dużej mierze z o wiele mniejszego natężenia ruchu w miastach, a także przeważnie większej odległości zakładów produkcyjnych od osiedli mieszkaniowych. Nawet w zachodniej Europie tudzież zza oceanem mało kto tworzył mapy akustyczne wykorzystując pomiary hałasu.

W dzisiejszych realiach, gigantyczne wręcz znaczenie i siłę oddziaływania ma zgromadzona przez lata intensywnych badań specjalistyczna wiedza. Z jej wykorzystaniem jesteśmy w stanie poznać negatywne oddziaływanie hałasu na ludzkie zdrowie a także jakość codziennej egzystencji jak i pracy. Naukowcy z różnych stron świata przez lata weryfikowali w jaki sposób, jeśli w ogóle hałas oddziałuje na człowieka. W rezultacie problem nadmiernego hałasu stał się jednym z ważniejszych wyzwań władz każdej rozwijającej się metropolii. Pomiar hałasu prowadzone się z wielką dbałością o ustalenie jego źródła, częstotliwość występowania a także zasięg lokalnego oddziaływania na zamieszkującą okolicę społeczność.

Rozprawiając nad tematem nadmiernego hałasu, nie sposób pominąć zwykłego – codziennego ruchu w dużych miastach, także Polski. Chyba nie trudno się domyśleć, że największe zintensyfikowanie hałasu ma miejsce w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Wówczas na drogi wyruszają tysiące samochodów, aut dostawczych ale przede wszystkim tabor komunikacji miejskiej – tramwaje i autobusy. To wszystko są źródła hałasu, które w skuteczny sposób potrafią zatruć życie okolicznych mieszkańców. Chociażby z tej przyczyny prowadzone są pomiary hałasu, umożliwiające określenie newralgicznych punktów na miejskiej mapie.

Z ich użyciem powstają mapy akustyczne, obrazujące nasilenie hałasu w poszczególnych punktach miasta i w określonych godzinach. Miejscy planiści posługując się narzędziem jakim jest mapa akustyczna, potrafią możliwie dokładnie dopasować środki zapobiegające negatywnym skutkom hałasu. W zależności od lokalizacji i potrzeb, mogą być stosowane np. ekrany akustyczne – w znaczący sposób izolujące mieszkańców od hałaśliwej linii tramwajowej czy autostrady. Pomiary hałasu prowadzone są także przez inwestorów i deweloperów.

Mapy akustyczne jasno prezentują najcichsze, a tym samym najlepsze do zamieszkania rejony miasta położone z dala od linii tramwajowych, fabryk tudzież lotnisk.